คุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจที่ทำกำไรในเซอร์เบียในฐานะชาวต่างชาติหรือไม่?
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เซอร์เบียประสบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในระดับที่สูงขึ้น

มีความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยรวม โดยได้รับอิทธิพลเพิ่มเติมจากการรักษาเสถียรภาพของทั้งอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราเงินเฟ้อ
ผู้มีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเซอร์เบีย ได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการเกษตร

สิ่งสำคัญอันดับแรกคือเศรษฐกิจของเซอร์เบียเสรีและสนุกกับนักลงทุนต่างชาติมากมาย
สิ่งสำคัญประการที่สองคือ คุณไม่จำเป็นต้องมีคำแนะนำในการทำธุรกิจในเซอร์เบีย!