เซอร์เบียยังคงเสนอเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการจัดตั้งบริษัทมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป

ภาษีนิติบุคคลเพียง 15% ซึ่งยังคงต่ำที่สุดในยุโรป

ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา เซอร์เบียได้ดำเนินการปรับปรุงเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อย้อนกลับแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของเซอร์เบียที่ขับเคลื่อนโดยการนำเข้าและการบริโภค และทำให้ประเทศอยู่ในเส้นทางการเติบโตแบบไดนามิกและยั่งยืน นำโดยการลงทุนและการส่งออก จำเป็นต้องดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคและการปรับปรุง บรรยากาศทางธุรกิจ

โครงสร้างพื้นฐานในเซอร์เบีย (การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค ธนาคารออนไลน์ ฯลฯ) ได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกับในประเทศอื่น ๆ ในยุโรปตะวันตก ในขณะที่ค่าครองชีพต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งทำให้การดำเนินงานของบริษัทในเซอร์เบียคุ้มค่ามาก
การจัดตั้งบริษัทใช้เวลาเพียงไม่กี่วันทำการ
ติดต่อเราวันนี้เพื่อก้าวแรกสู่การก่อตั้งบริษัทในยุโรป