ในการประชุมวันนี้ รัฐบาลของสาธารณรัฐเซอร์เบียได้ตัดสินใจเพิ่มเงินเดือนขึ้น 10% ให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพทั้งหมดในสาธารณรัฐเซอร์เบีย ณ วันที่ 1 เมษายนปีนี้

การเพิ่มขึ้นนี้มีผลกับพนักงานทุกคนในสถาบันสุขภาพและสุขภาพทหาร พนักงานบริการสุขภาพในสถาบันการดูแลสังคม เช่นเดียวกับแพทย์ที่ทำงานในราชทัณฑ์

การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นโดยคำนึงว่าบุคลากรทางการแพทย์ต้องแบกรับภาระหนักและความรับผิดชอบในสมัยที่เซอร์เบียต่อสู้กับโคโรนาไวรัส

รัฐบาลจะยังคงให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการพัฒนาสถานการณ์โรคติดต่อ COVID-19 และกระตุ้นให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการที่นำมาใช้โดยไม่มีข้อยกเว้น