หลายภาคส่วนของเศรษฐกิจเซอร์เบียสามารถน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพ พวกเขาโดดเด่นด้วยความเชี่ยวชาญพิเศษของแรงงาน ประเพณีอันยาวนาน คุณภาพของวัตถุดิบ และศักยภาพการส่งออก

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมากที่สุด ได้แก่ :

 • อุตสาหกรรมการบินและอาวุธ
 • อุตสาหกรรมยานยนต์,
 • เทคโนโลยีไอทีและบริการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอ,
 • อุตสาหกรรมอาหาร,
 • อุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์,
 • อุตสาหกรรมโลหะและเครื่องจักร

ภาคที่มุ่งเน้น

1.อุตสาหกรรมยานยนต์

2.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

3.อุตสาหกรรมป่าไม้

4.อุตสาหกรรมเกษตร-อาหาร

5.เครื่องจักรและอุปกรณ์เกี่ยวกับโลหะ

6.ไอซีที

7.อุตสาหกรรมสิ่งทอ

8.อุตสาหกรรมเคมีและยา

เซอร์เบียเหมาะสำหรับนักลงทุน ผลประโยชน์บางประการที่นักลงทุนมี ได้แก่:

 • โหลดรายได้ลดลงมากถึง 75%
 • ยกเว้นภาษีกำไรชั่วคราว (ขึ้นอยู่กับขนาดการลงทุนและจำนวนงานที่สร้าง)
 • การหลีกเลี่ยงภาษีซ้อน
 • ความเป็นไปได้ของการนำเข้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ขั้นกลางปลอดภาษี
 • นำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ปลอดภาษี
 • ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในเขตปลอดอากร
 • การสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการลงทุนในภาคการผลิต ภาคบริการการค้าต่างประเทศ และภาคที่พักโรงแรม
 • สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในระดับท้องถิ่น (ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินก่อสร้างในเมือง ผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมการจัดที่ดินก่อสร้างในเมือง ยกเว้นหรือลดภาษีท้องถิ่นอื่นๆ ฯลฯ)