รัฐสภาเซอร์เบียได้รับรองการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยตลาดทุน ซึ่งทำให้ฐานและโครงสร้างของนักลงทุนที่มีศักยภาพที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศเพิ่มขึ้น

ในอนาคตนักลงทุนและกองทุนต่างประเทศจะสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศและตลาดทุนเซอร์เบียได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการอภิปรายว่ามีการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติตลาดทุนกับกฎหมายว่าด้วยหนี้สาธารณะ

เขาเน้นว่าการเพิ่มความพร้อมใช้งานและความน่าดึงดูดใจของหลักทรัพย์ในประเทศให้กับนักลงทุนต่างชาติ เราจะลดต้นทุนทางการเงินและรับประกันการกระจายการลงทุนที่ดีขึ้นของนักลงทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ